Да, проверими лъжи

by Владимир Сабоурин

 

Твърдя, че Бойко Пенчев, доцент в СУ и Декан на Факултет Славянски филологии, е лъжец, защото:

Във вътрешната кореспонденция между редакторите на „Литературен вестник”, цитирана в „Казах, че ще помълча, но е време да говоря”, той недвусмислено призовава Силвия Чолева да напусне ЛВ, като същевременно в текста си „Право на уточнение” твърди, че „Напускането на ЛВ винаги е било личен житейски избор”.

Наричам разминаването между полуприватното призоваване С. Чолева да напусне ЛВ и публичното твърдение, че „Напускането на ЛВ винаги е било личен житейски избор”, лъжа.