Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия ІХ

by Владимир Сабоурин

 

Апокалиптичните тръби бяха добра
Самоизмама системата вече те познава
По-добре отколкото ти познаваш себе си
Най-сетне си щастлив това не е наистина
По необходимост един лош свят само
Някакви интуиции на поети леко
Те дразнят след ваканцията
В гърция но ти овреме се
Спаси от това

Наука на мирния преход

Леко разсеяно менторски
Съзерцаваш как знаещия най-добре
Избирател потребител естетически наблюдател
Превключва на нова предавка изчисляваща
Числото пи знаеш че не става но защо не
Добри избиратели потребители
А ти си техният наблюдател
Превключваш на английски
Beauty is in the eye of the beholder
На един естествен роман
Прекрасно знаейки
Че вече не е вярно

Естетика на мирния преход

Системата те опознава
По-добре отколкото ти познаваш
Някогашното си себе си либерализмът
Невидимо колабира в изначалното село мрежа
От биохимични и електронни рурални
Алгоритми без граници и хъбове
Академията щастливо съвпада
С най-родния край шумна
Тълпа гени се надига вътре
Във вътрешния ти глас

Гените на вечния мирен преход

Несекващ поток биометрични данни
Кой е оракулът кой е агентът кой е
Суверенът тук няма едипален
Баща няма голям брат чисто
Хумусно разграждане
Идещо отвътре

Хумус на мирния преход