Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия VІІІ

by Владимир Сабоурин

 

Истината е сега в машините
В детството беше енцефалограма
Първобитни електроди прикрепени
Към скалпа на пациента пунктиращият
Хлад на електропроводимия разтвор
Хладът на истината пациентът
Трябва да е с чист скалп и да е
Спокоен истината се изобразява
Под формата на график
Върху хартия напомняща
Ролката на тората

Изследването на истината е
Напълно безболезнено рисковете са
Минимални за изследващия
И за изследвания също
Минимални чакаш в продължение
На половин час идването
На болката всеки миг

Болката не идва

Кой е тогава критерият
На истината минимализирането
На болката ли в детството поне
Имаше хлад по скалпа функционалната
Магнитно резонансна томография
Касае вече само кръвообращението
В мозъка свързано с активността
На невроните лъженето е локализирано
В различна област на мозъка в сравнение
С казването на истината скенерът е
Непогрешимата й машина

Срещу некви си 400 лв
Истината в себе си никога не е била
Толкова лесна изгодна без
Никакво себе си истината
Остава социален въпрос
Кой може да си я позволи

Болката не идва

 

 

 

 

 

Реклами