Ани Илков „Неизвестният час (политически откъс)“

by Владимир Сабоурин

 

Който държи железото той има хляб.
Огюст Бланки

ближна обща веселба…
Иван Вазов

Днес трябва да се запази присъствие на духа, политическите обстоятелства да се картографират и с времето да се състави пътна карта. Тя ще бъде карта, която посочва кога, къде и по какъв начин да се започне с конфискация и екстерминация на тази така призрачна днес олигархия. (Не говоря само за България, govoria za sveta.)

С времето, надявам се, ще възникне и една Общоевропейска партия на бедните, която няма да е парламентарна и чиято основна задача би била: ако смъртният час на света дойде по изчисления или внезапно, то по никакъв начин да не се позволи на богатите да се измъкнат, а като единно човечество и по братски, хванати ръка за ръка, заедно да напуснем и да спрем светлината.
Лондон, 2014г.