sofia: въпрос и отговор

by Владимир Сабоурин

 

Как точно Георги Господинов разпределя и преразпределя държавен паричен ресурс? А че притежава ресурса на популярността, това е безспорно. И аз не съм му литературен фен, но пък тази ненавист, дето се надигна срещу него, ми прилича на разчистване на сметки. Езикът може да не е фашизиран, но е език на омразата, което е нещо сходно. Не съм чула той да е нападнал някого. И в крайна сметка кой и какво може да застане между писателя и неговата публика?! Едва ли Георги Господинов има такива митични способности. Не мога да вникна в този конфликт, а се опитвам. Струва ми се, че не е рационален.

sofia (коментар към разговора секулов-сабоурин в блога на сабоурин)

благодаря, софия

отговорът на Вашия въпрос очаква своя разследващ журналист, аз не съм

ресурсът на популярността е олигархически осигурен и представлява политически проект, в рамките на който наскоро на Г. Г. е било предложено да бъде номиниран за Президент на РБ

„езикът на омразата“ е термин, използван от посткомунистическите елити при защита на икономическите им интереси и привилегии

мълчанието на Г. Г. е условие без което не може на модела Кой

между писателя и неговата публика при Г. Г. стои цяла ПР-медийна инфраструктура, изграждаща го тепърва като писател

Г. Г. няма митични способности, политикономически са

и в този смисъл подлежат на рационално публично обсъждане в настоящия конфликт

(отговор на в. сабоурин в блога му)