Отворено писмо до проф. Амелия Личева, член на Експертния съвет към Националния център за книгата (НЦК) към НДК

by Владимир Сабоурин

 

Уважаема проф. Личева,

Обръщам се публично към Вас в качеството Ви на член на Експертния съвет към Националния център за книгата (НЦК) към НДК, взел решение за присъждането на наградата на литературен клуб „Перото” за 2016 г. в категория „Поезия” на „Там, където не сме” (2016) на Георги Господинов.

Аз, Владимир Сабоурин, поет и преподавател по антична и западноевропейска литература, твърдя, че поетическата книга на Надежда Радулова „Когато заспят” (2015) е по-добра от „Там, където не сме” на Г. Господинов.

Тъй като в регламента на наградите на литературен клуб „Перото” не откривам ясни критерии, въз основа на които да е очевидно, че „Там, където не сме” на Г. Господинов заслужава наградата в категория „Поезия” в по-голяма степен от „Когато заспят” на Н. Радулова, Ви моля да излезете публично с аргументирано излагане на основанията и критериите на направения избор.

Убеден съм, че Вие в най-голяма степен от всички членове на Експертния съвет към Националния център за книгата (НЦК) към НДК, взел решението, разполагате с необходимата квалификация, за да обосновете оспорваното решение на „Там, където не сме” (2016) на Г. Господинов да се присъди наградата на литературен клуб „Перото” за 2016 г. в категория „Поезия”.

С уважение,

проф. Владимир Сабоурин