Изгорелият склад

by Владимир Сабоурин

 

An old beast ended in this place
Sylvia Plath

 

Храм от времето когато капиталът бе тютюн
И гюл религия на произвеждащия дух сега оплакан
От рентиер надяващ се че вече никога не ще му се
Налага да работи огънят е свършил работата след
Която безделникът фланьор да може да сантименталничи
Пред зев на празнота неподслонена зад затворени прозорци
Изящната коруба очакваща бетона на тъга на мол непокътната
Рекламата на мебелен салон все още обещаваща запълване
На овъгленото пространство зад гърба си щръкнал
Към нищото на небеса улук прорасли в хумуса
На пепелта растения красиво е наистина
Тъгуваме очаквайки бетоновозите.