Българският литературен мир по г-н Желев

by Владимир Сабоурин

 

днес, 20.09.2016, 09:00 ч. в коментар на стената ми г-н желев изказа интересни мисли за зависимостите, които движат нещата в българския литературен мир

г-н желев ми обърна внимание, че е правил неща за мен (които влизат в служебните му задължения, доколкото мога да преценя профпрофила му):

„десетки пъти в медиите съм споменавал колко силна и важна е книгата ви „Работникът и смъртта“, но това не е нищо и се дължи на лошия ми литературен вкус, явно. А, и на вас съм го казвал. И автограф си имам от вас, в Перото, това свърталище на октоподи и корпорация бяхме. А, и представяне имахте там.“ (Светлозар Желев, редактиран от С. Ж. ФБ коментар)

„услугата“, която г-н желев предлага на литпазара, явно включва широк спектър от обратни зависимости

не съм подписвал такъв или какъвто и да е друг договор с г-н желев, който да включва клауза „публичното харесване на литературен клуб „Перото“ и всичките му дейности и решения“