Вече надушиха

by Владимир Сабоурин

 

скоро ще ни дишат прахта

и като опитни кучки го усещат още отсега във въздуха

при цялата им неолиберална реторика те могат да виреят само при абсолютен олигопол

нова социална поезия вече де факто го разби

 

 

 

 

 

Реклами