Розата на бъдещето (Нова социална поезия) V

by Владимир Сабоурин

 

Аватар на теологията
В ексцесна любовна поема
Профанация на езика на откровението
Език на аналната пенетрация
Наречена мирен преход арабска
Натурфилософия медицина мистика
Дъщеря на кредитен милионер
Брокер на сриващо се ново
Строителство облечена
В сангрия

Разбира от космология
Лунни петна първодвигател
Възникване на време
Пространството

На шест тя е в разцвета на красотата
Която се разкрива на люлката
Разлиства се когато се люлеем прави
И всеки пада върху другия
Лице с лице както е писано
Заедно с небето и земята едновременно
По корем и гръб

Тя споменава снизходително
в Чистилището за едно малко момиче

Тя не умира през деветдесетте

Педагогически настървена
С математическата точка на големия
Взрив в очите й поезията е
Теология която трябва да
Отрича че е теология