Розата на бъдещето (Нова социална поезия) ІV

by Владимир Сабоурин

 

Гатанката
Политическото
В Розата на Рая
Що е

Нов живот
Все още не съдържа
Политически мотиви любов
И космология без политика но
После идва изгнанието

Misera Italia
Първият политически трактат
Въведение към Ад българия има
Нужда от спасение политическо
Чистилище за алегориите трите
Звяра на алчността

И все пак Рай е
Надеждата за завръщане
У дома

Първородство на етиката
Пред метафизиката и космологията
Емпиреумът кожух на мотор
Или любов е

Възхождането към Рая просто
Така дойдох от софия кучката
При справедливи хора

Поету поетово
Апаратчику апаратово

Чистилище за алегории
На зверове на алчността
Буквалността е
Розата на Рая

 

 

 

 

 

Реклами