„Манифест на новата социална поезия“ (работно заглавие). 0.

by Владимир Сабоурин

 

0. Убедени сме, че естественият край на този Манифест са неговите трансцедентни основания и то в тяхната най-радикална, есхатологична перспектива. Затова оставяме финала му отворен. В този смисъл по всяко време основният му корпус може да бъде допълван/видоизменян, особено с оглед на очакваните промени, които се надяваме да настъпят в най-скоро време в рамките на литературната сцена и ситуация у нас. Подобен акт пряко кореспондира със самия начин на изготвяне на Манифеста – пред очите на широката публика, в полето на социалните мрежи. Авторите на настоящия Манифест ще продължават и занапред да гледат на тези мрежи като на основна зона на креативност, свобода и реална алтернативна политическа медия от решаваща важност в стратегията за борба с лайфстайл академизма. По този начин този изходен текст винаги ще бъде отворен за предложения за редакции, промени и особено – допълнения, идващи от средите на нашите съмишленици. Новата социална поезия е нещо, което винаги ще се случва пред очите на всеки и е отворено за всички, които споделят нейните основания, принципи и апокалиптична страст.

 

(написал В. Прасков, стилистична редакция В. Сабоурин)

 

 

 

 

 

Реклами