„Манифест на новата социална поезия“ (работно заглавие). 1.1

by Владимир Сабоурин

 

1.1. Под „лайфстайл литература” разбираме контролиран от механизмите на търсенето и предлагането продукт, в който авторът с по-голяма или по-малка степен на съзнателност търси да отговори на потребности, създавани от една потребителски ориентирана „култура на себе си”. Авторският момент при така създаваните продукти е опосреден и редуциран от очаквания, чието задоволяване предполага отказ от естетическата – а често и от етическата – автономност на произвеждащия субект. В този смисъл лайфстайл литературата може да се разглежда като комерсиален еквивалент на постмодерната концепция за „смъртта на автора”, в която този тип литература се засреща и срамежливо коабитира с „високия“ (университетски) постмодернизъм.

 

(колективно авторство с идеи на В. Прасков и редакция на В. Сабоурин)

 

 

 

 

 

Реклами