„Манифест на новата социална поезия“ (работно заглавие). 1.

by Владимир Сабоурин

 

1. Поезията, която правим, е политическа в пределно конкретния смисъл на недвусмислено разграничаваща между приятел и враг. В момента на формирането ни като група поети наши отчетливи и не подлежащи на предоговаряне врагове са: а) лайфстайл литературата във всичките й разновидности и б) литературата, паразитираща върху университетска инфраструктура, както и в) комерсиално ориентираните опити за хибридни кръвосмешения между подточки а и б.

 

(предложено от В. Сабоурин, допълнено от В. Прасков)

 

 

 

 

 

Реклами