Кирил Василев „Ритуали“

by Владимир Сабоурин

 

Всяко нещо има свой
загадъчен корен

не знаем откъде пие вода
и се храни

когато видях парчетата
от счупена чиния в канавката
край шосето
не бях сигурен
дали това не е краят
на едно семейство на един град
на една галактика

спрях и помълчах
над мен небето гледаше
сияйно безучастно

има задължения на човека
има и небесни задължения

 

 

 

 

 

Реклами