За сабатическа година време

by Владимир Сабоурин

 

Интересно е да се проследи как сравнително критичната преценка на гого феномена от страна на камбуров през 2007-а сабатическа година по-късно пируетно се превръща в дитирамби за господинов, в които академичната фрустрация на единия и комерсиалния успех на другия забъркват отровна смес.