Кирил Василев „Истинският бунт е бунтът срещу смъртта“

by Владимир Сабоурин

 

Истинският бунт е бунтът срещу смъртта. Никой революционер не може да се нарече така, ако продължава да приема природния ред и смъртта. Да го кажа и наопаки: който се бунтува срещу социалния ред, но не се бунтува срещу природния ред си остава (духовен) буржоа. В този смисъл Розата е книга за Абсолютния Бунт.

 

 

 

 

 

Реклами