Известна Също Като (Българския етнически модел)

by Владимир Сабоурин

 

Федероуз
Ми каза Са6ка от Красна
Поляна Красно
Село ли беше
девойката от малцинствата
С обноски на графиня Са6ке
Добре изкъпана
Магистрална сестро
На изгнаниците
за Са6ка вж. по-долу
[Finis Opera I]

федероуз Са6ке
сичку е у гла’ата
у езико графиньо
на малцинствата
у Красно Село

 

 

 

 

 

Реклами