Из помагало за обитатели на Мирния преход 1

by Владимир Сабоурин

 

Правило № 1 на Мирния преход беше:

широки коалиции, необозрмимо широки, невидимо широки

все още се срещат из фб заблудени граждани случайни минувачи, следващи това правило

удоволствено сновящи, обичащи Единия, информиращи се като културни хора за другите

те не вярват, че царството на МП свърши това лято – господне 2016

те вярват, че културата на МП е вечна, доколкото е култура, а другото варварство, рязани пишки досами телената ограда

но ето, за броени на пръстите на двете ръце векове варварите стават данте, познаващ из основи ислямската мистика и гърците през нея

епохата на МП започна с пиар акцията около т. нар. естествен роман

и свърши през лето господне 2016 по причини, които все още се изясняват

с надеждата МП да продължи, докато се изяснява дали е приключил

нещо като следваща врътка на поредната смърт на постмодернизма

но драги случайни минувачи, вярващи във вечността на МП по тези земи, залагащи задниците си, дори имената си заради тази вяра

имайте вече едно наум

не е необходимо да ми вярвате, не изисквам имената и задниците ви

просто, както се казва, think about it.