Кирил Василев „петък“

by Владимир Сабоурин

 

ти спиш
и от крайчеца на устните ти
капе слюнка
още една галактика е мъртва

 

 

 

 

 

Реклами