Интертекстуалност, казвате

by Владимир Сабоурин

 

ебаването с мъртвите никога не е минавало безнаказано

алчност, накърняваща суверенността им

интертекстуалност, казвате

да видим какво ще каже ориша

 

 

 

 

 

Реклами