Откраднато от Ани Илков (след черешовата кражба на грознохубавите)

by Владимир Сабоурин

 

той вече омерзен от този август е

(следва: красивото тъгуване на жертвата)

ние сме августът на подпалвачите

(но по-добър е ани)