Нова предметност. Fest der Schönheit V

by Владимир Сабоурин

 

Празен чек от фюрера никой друг няма право да отразява
Красотата ексклузивни права върху празненството на народа
Бюджет двамилионаиосемстотинхиляди райхсмарки трябва да й се признае
Че не е ренегат винаги вярвала в изкупителната сила на красивото и пак на
Народа (четристотинхиляди райхсмарки хонорар) подводни снимки
В геометрично напукан басейн за скокове четирите рамена
На пукнатините представляват ръкави на млечния път