Нова предметност. Fest der Schönheit ІІІ

by Владимир Сабоурин

 

Ето хващат мигът на оттласването ти от кулата делови
Момчета единият държи стълбата другият възседнал на чатал
Снима как разперила перфектен кръст в сивото августовско небе
Над берлин с плувна шапчица от най-висококачествен естествен каучук
Доставян за нуждите на военнопромишления комплекс застиваш в празненство
На красотата преди да се превърнеш в пречупен кръст на дъното