Иван Карадочев „Нещо назрява в полето на българската поезия“

by Владимир Сабоурин

 

Нещо назрява в полето на българската поезия. Зад персонализираната агресия е прикрито езиковото напрежение, разбира се. Разчитащите се вече естетически ядра излъчват все по-ясни послания с претенции за езикова адекватност. Може и да видим как литературата се самоосъзнава в резултат на иманентни енергии, а не като се пази от или се бори с идеологиите.