Владислав Христов „отново сме аргонавти“

by Владимир Сабоурин

 

На Владимир Сабоурин

 

отново сме аргонавти
пътуваме към дъното на океана
малцината призвани
са в котелното
упорито хвърлят
въглища в пещта
водата ще нахлуе
последно при тях
когато дробовете
на останалите
ще са вече пълни