История на неравенството. Пролог

by Владимир Сабоурин

 

През детските ми години годините
На късния развит социализъм сега научавам
От книгата на Тома Пикети Капиталът през ХХІ век
Започнал без да знаем шеметният ръст
На приходите на най-богатите оттатък Желязната завеса
И океана може би архитектите на прехода
Имаха щастливата интуиция, че между късносоциалистическата
Belle Époque и капитализма от началото на ХХІ век
Ще има за тях повече сходства отколкото различия

(Член първи от Декларацията на правата
На човека и гражданина, 1789-та
Гласи: Социалните различия могат да се
Основават само върху общата полза)

Би било погрешно да се подценява значението на
Интуитивните познания които всеки развива по въпроса
За доходите и натрупаните състояния на своето време
При отсъствието на каквато и да е теоретична рамка и каквито
И да било представителни статистически извадки
Въпросът за разпределението на богатството
В крайна сметка си остава политически въпрос
А Малтус в крайна сметка е бил свещеник
И най-добре изразил големия страх
На елитите през 90-те години на ХVІІІ век
Но те успешно и дългосрочно го преодоляха

Има един много прост икономически механизъм
На който капитализмът ни учи: търсенето и предлагането
Когато цените на недвижимите имоти и цената
На петрола се вдигат караш колело или отиваш на село
Или правиш двете едновременно Така ограничаваш търсенето
И цените трябва да почнат да падат Но докато живееш на село и караш
велосипеда си
Междувременно собствениците на недвижими имоти
И петролни кладенци може толкова да са забогатели (докато
Живеенето на село и карането на велосипеда свалят цените)
Че може вече да са реалните собственици (поради тежка
Публична задлъжнялост например) на велосипеда и селото ти

Апокалиптикът Маркс, от своя страна, яхва вълната
На една дълга фаза на стагниращи заплати наречена
Паузата на Енгелс Притежавайки безспорен литературен и полемичен
Талант, той пише в политически нажежената от Пролетта
На народите атмосфера Така неговият принцип на неограниченото
Натрупване на капитала довежда до апокалиптична прогноза, научно
Реализирана по-късно по тези земи на Изток от неговата визия

Други мислители предпочитат жанра на вълшебната приказка или
Неолибералния сюжетен похват на хепиенда: Растежът е прилив
При който всички лодки изплуват нагоре Саймън Кузнец
a.k.a. Семён Кузнец роден в Украйна не е толкова наивен
И знае, че намаляването на неравенството в Америка
Между 1913-та и 1948-а година се дължи на последствията
От двете Световни войни и на Голямата депресия
Последвана от данъчни шокове Но откритото от него
Намаляване на неравенството в приходите на най-богатите
И останалите е добра новина по време на Студената война The orbit
Of the free world e много по-добра от съветската орбита!

Сега събираме плодовете на 70-те години
На миналия век когато неравенството в богатите държави
Стремително тръгва нагоре, като напомня за времето на Belle Époque
И навежда комунистическите елити на определени сецесионни мисли
Човешкият капитал отстъпва пред нечовешкия финансов и недвижим
Във времена на демографски и стопански слаб растеж, когато
Наследеното богатство придобива решаващо значение
В сравнение с всичко, постигнато в рамките на един трудов живот
Или в рамките на построяването на реално съществувалия социализъм
Чрез приватизиране на наследството на трудовия народ (и неговите пенсии).

 

 

 

 

 

Реклами