Безсъница в Тюмен osip remix

by Владимир Сабоурин

 

Бессоница. Гомер. Тугие паруса.
В дълбини на руди
отдавна вече дневен добив
втечнен до агрегатно състояние
на пускане и спиране на кранчето
на свободите и благосъстоянието
в лубок японска анимация
мултфилм на Седемте самураи
Втора песен на анархоактивизма
Безсъница. Изпитание. Изброяване на корабите.