Нова предметност ІV. Портрет на Ернст Юнгер, юли 1937

by Владимир Сабоурин

 

На Томас

 

В твоя дом се срещат юнгер и брехт
Свещенотрезвите стихии в природната маслена
Дребнобуржоазна картина на националсоциализма
И сталинизма тръгни от брехт стигни до юнгер върни се
Обратно към юнгер и брехт това е пътят брехт гледа наляво
Към гледащия го обърнал огромно ехолокационно ухо на прилеп
На стоманеносивосин машинен фон рудница в щайр шест цилиндъра
Трийсет конски сили ваймарски еквивалент на форд мустанг 1967 двайсет
И два центнера мислеща стомана аурата му през юли на взимането на решение
Погледът трябваше да е в нищото на скъсването с всичко минаващ покрай всеки
Възможен наблюдател три яростни скалисти профила гледащи в същата посока
На стоманеносивосиньото нищо всичко живо сведено до зейнали дънери кратери
От отминали стоманени бури вече зад гърба ти косата ти шлем лицето ти крепостна
Кула в невъзможна война гол до кръста войн с релефи на рани ландшафт на
мъжествеността
В епохата на тоталитарната възпроизводимост на голите тела в празник на народите
Празненство на красотата триумф на волята торсът ти отговаря с най-голямата
Любов трезвата предметност AMOR MAXIMUS AMOR REI началните букви
Съставящи акростих неизгаряща гранка пепелносива къпина