На Катедрата с любов (Жди меня и я вернусь)

by Владимир Сабоурин

 

цялата катедра теория на литературата по света и у нас на амбразурата

лв = катедра = корпорация

топлете местенцето за вечно завръщане в майчината къща

на друго място не ставате

но там, в къщата на майките ви чакат, въоръжени с дилда, нароените им дечица

(только очень ждите)