Кирил Василев „Компас“

by Владимир Сабоурин

 

Стисках
твоето мъничко стъпало
между бедрата си

то беше оста
около която се въртях
като полудяла стрелка
на компас

исках да следвам
кръговрата на съзвездията
но сърцето ми тежеше
убиваше инерцията

все пак не спрях
помагах си
с глас

въртях се
изхабих петата ти
изроних те цялата
засях те
във всички посоки

няма те

вцепенен поглеждам
процепа
между бедрата си

око без зеница
всевиждащо нищо

в неговата власт живея
и възхвалявам

 

 

 

 

 

Реклами