Мълчанието на йе или Как веднъж смело и красноречиво напуснах ЛВ и два пъти мълчаливо се върнах с подвита опашка в Корпорацията

by Владимир Сабоурин

 

през 90-те, когато още смело се подписвах с малки букви, още по-смело с навирена опашка на авангарден поет – не е за вярване! – напуснах ЛВ

после разумно и тихомълком се върнах с подвита опашка

сега пак мълчаливо, вече като ЙЕ гласувах за пожизненото си оставане в Корпорацията

е, междувременно понаписах някое друго анонимно писмо, но това беше приятно, защото нямах смелост публично да напиша тези писма, а много ми се искаше

ако занапред случайно реша да навиря пак опашката на авнгарден поет, моля ви припомнете ми, че не бива да го правя

(понякога просто не зная какво правя, ставам друг човек, анонимен и смел)

но на два пъти аз, ЙЕ, поименно и мълчаливо с подвита опашка съм се връщал в Корпорацията

 

 

 

 

 

 

Реклами