Кирил Василев „Римска семейна гробница“

by Владимир Сабоурин

 

в двата края
на тясната камера
празни саркофази
чисти и студени

между тях
мозаечен под
шахматно поле
в сиво и сиво
без фигури

но тук се играе
и се чака ходът
на другия

вече 18 века

 

 

 

 

 

Реклами