иван вазов – люлин

by Владимир Сабоурин

 

На Кирил и Васил

 

Лъчът свързващ
Иван вазов и люлин в тази геометрия е
Най-краткият път между две точки най-близо
До бога не ниски сини планини не народния поет
Възпял ги може би кварталите на софия където
Обитава последната надежда

В единия му край
Патинирана от времето и лишеи панелка
Позлатена сега от локацията си в полите
На южен парк алчността на наследници искаща
Пазарната цена теглене на кредит осмислящ живота ти
До смърт застраховка живот задължителна

В другия огромните
Самолетни хангари близнаци на супермаркети за храна
И техника разделени от аеродинамичен тунел напълно
Празен в малките часове където дебелак в андропауза си
Устройва нелегална гонка в нищото
С автомобилче с дистанционно

Обичам ви

 

 

 

 

 

Реклами