Капиталът няма образ

by Владимир Сабоурин

 

казано е но този блясък
заслепява фотоволтаиците под слънцето
на пладнето джиесем номер продава апартаменти
не си правете и никакво изображение
на онова що е горе казано е но този
блясък заслепява

 

 

 

 

 

Реклами