Кирил Василев „Храмът на Аполон в Дидима“

by Владимир Сабоурин

 

Възможността е
всичко
от което се нуждаем
едва когато времето пропука
чудесата
създадени от нас
лъчите на залязващото слънце
свободно пресичат пространството
недостъпно преди за молителите
и нищо не спира речта на ефира
начало на поема
която всяко бъдещо въображение
трябва да довърши
не преди
когато думите трябваше
да се тълкуват
да се взимат решения
за войната и мира
да се укрепва порядъкът
с прастарото пророчество
че властта е божествена
а сега сред руините
святото е близо
и коментарът на футболния мач по радиото
идващ от схлупената къща
построена с камъни от храма
е достоен съпровод за него

 

 

 

 

 

Реклами