(НЕ)Азбучен списък

by Владимир Сабоурин

 

1. Георги Господинов – „Там, където не сме” – Издателска къща „Жанет 45“.
2. Марин Бодаков – „Битката за теб” – Издателство за поезия „ДА”.
3. Надежда Радулова – „Когато заспят” – Издателска къща „Жанет 45”.
4. Силвия Чолева – „От небето до земята” – Издателство за поезия „ДА”.
5. Палми Ранчев – „Отблизо всичко” – Издателство „Пергамент Прес”.
6. Камелия Спасова – „Кеносис” – Издателска къща „Жанет 45”.
7. Георги Борисов – „Нищо” – Издателска къща „Жанет 45”.
8. Цочо Бояджиев – „Книга за ирониите и опрощенията”- Издателство за поезия „ДА”.
9. Людмила Миндова – „Животът без музика” – Издателска къща „Жанет 45”.
10. Екатерина Йосифова – „Икономична класа” – Издателска къща „Жанет 45”.

Експертен съвет към Националния център за книгата (НЦК) към НДК: проф. Амелия Личева, доц. Дарин Тенев, гл. ас. Дария Карапеткова, Силва Папазян и Георги Иванов.

 

Disclaimer: списъкът НЕ е по азбучен ред и (НЕ) представлява гореща препоръка за взимане на инвестиционни решения по НЕазбучен ред

 

 

 

 

 

Реклами