Ингеборг Бахман „Излизам от себе“

by Владимир Сабоурин

 

Излизам от себе
си, от очите си
ръцете, устата, аз
излизам от себе
си, сонм
божествено и добро
дето тези дяволски неща
трябва да оправи
дето станали са

 

 

 

 

Реклами