Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 12

by Владимир Сабоурин

 

През дълги отрязъци трябваше да призовавам себе си към същността на нещата като някой, който взима участие в спиритически сеанс, макар че би предпочел да чете книга.

 

 

 

 

Реклама