Останка от предстояща поема 6

by Владимир Сабоурин

 

Нека само припомним за мексиканските дроги
Че не еротизират небето се отваря като цъфнал цвят

Беше възвишено (надхвърляше способността ми за желание)
Не позволяваше да казвам, че я обичам безпомощно повтарях
Че я желая искам да я чукам да й го туря в сладката пичица
Да я наеба здраво пълна обиколка (революция) през анорганиката щорите
С бели пвц ламели бялата алуминиева дограма сателитна чиния
Този път вгръб с всички ребра на показ
Плетеница от интернет кабели резервоари
За вода като наредени на лафет учебни торпеда взривяващи се
В майчината утроба на Курск логото на застраховател високо
Горе пак калкан на панелка амбразурите
На тоалетни шкафче за баня подгизнала мазилка самотен
Допотопен капещ кран на чешма алуминиева дограма
Щорите с белите пвц ламели тиха светлина
Върху восъчни стъпала на покойник

 

 

 

 

 

Реклами