Останка от предстояща поема 5

by Владимир Сабоурин

 

Покана от Рибентроп: Йоахим бе нацистки ангел пейот малък
Кактус кръстен на преподобния уилямс Lophophora williamsii ад хок
Надрусване скритата болка на властта над голите тела и живот изплува
Пробив в свръхзвуковата стена критическа точка в термодинамиката
Не нарастване гола изненада не е ясно, защо на едно еротично изживяване
Трябва да се приписва по-голяма вдъхновяваща сила отколкото
На едно мистично озарение или една политическа декларация
(Нека само споменем, че мексиканските дроги не еротизират)
Нощно бродене между село в покрайнините и главна пътна артерия
Сред кактусови полета няма луна няма такси употребата на кактуса
Изисква първо да бъде отрязана връхната му част спечена кал
С дълбок коловоз връхната част да се изсуши сиви лишеи изгорял

Къпинак при особени обстоятелства може да бъде погълната
Свежа огромно рекламно пано от изкорубен шперплат
Възпяващо продукт на някаква чужда цивилизация седем мъже
Сядат в кръг предпочитам глада пред ножа на касапа пълна кошница
С пейотени пъпки трезорите на вечността се отварят от служители
На отдавна споминал се шеф кошницата обикаля в посока, обратна
На часовниковата стрелка очите бели без зеници как служителят
Може да знае какво се случва в главата на мъртвия шеф обикалят
Още две кошници, пълни със сушени плодове и месо трудът
Е надежда навлизаме по-дълбоко в ландшафта нямащ друга
Работа освен спокойно да очаква изчезването на човека
Накрая всички пият много вода моят радиус стига и опира

В студените вече кебапчета засилващото се изсъхване на устата
Усмивката се втвърдява в болезнена гипсова маска А нейната
Допирателна се докосва До окръжността в точката Нашата собствена
Вечност само един тангенциален миг спрямо вечността на Бога крайната
Цел е да навлязат в състояние на необикновена реалност не е ясно
Защо на едно еротично изживяване трябва да се придава
По-голяма вдъхновяваща сила отколкото на едно мистично
Озарение или една политическа декларация някои по-чувствителни
Натури могат да навлязат в това състояние, дори ако само седят близо
До кактуса нека само споменем, че мексиканските дроги не еротизират

 

 

 

 

 

Реклами