Останка от предстояща поема 3

by Владимир Сабоурин

 

На тази земя дължа орела и змията опунцията бунта
По-брутална по-властна от опиатите на фармакопеята
На капитала от култа на мандрагората на балканите поникваща
Под бесилото където свършваш в мига на асфиксията
В тъмнината на коренището спори образи сънища
Бракосъчетания на тичинки и пчели на човек и растение
Центрофуги на фармацевтични фабрики цъфнали кърваво опунции