Останка от предстояща поема 2

by Владимир Сабоурин

 

Постепенно се вцепеняваше
Ръцете ти ставаха непоносимо тежки
Вкопчвах се в отпор в момчешките гърди
Ударите се стоварваха с неумолимостта
На неорганичното щорите с бели пвц ламели бялата
Алуминиева дограма сиво лице на сателитна чиния
Плетеница от интернет кабели резервоари
За вода като наредени на лафет тъпоноси торпеда
Логото на застраховател високо горе
На показ калкан на панелка амбразурите
На тоалетни шкафче за баня подгизнала мазилка самотен
Допотопен капещ кран на чешма бялата
Алуминиева дограма щорите с бели ламели

После казваше да мина отзад мини отзад

 

 

 

 

 

Реклами