Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 9

by Владимир Сабоурин

 

Познаването на преддверието или на чакалнята не е лишено от значение. Тук можем да се осведомим за правилния изход, също за отпътуването и възможните връзки. Това може да се окаже особено ценно на места, където грозят катастрофи.

 

 

 

 

 

Реклама