Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 7

by Владимир Сабоурин

 

Определени способности са се съхранили като на острови или във високопланински долини.