Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 10

by Владимир Сабоурин

 

Мнозина са изпитали щастието, дарявано там долу при мъртвите. Там нямаш нужда от дроги – настоящото е силно. Изобщо „настояще“ представлява по-интензивната степен на „мига“. Той е чашата, настоящето – виното. („Praesentia“ означава също неустрашимост, дори власт. Овидий, Метаморфози, 4, 612: „tanta est praesentia veri“.)

 

 

 

 

 

Реклама