Ти знаеш що е възвишеност

by Владимир Сабоурин

 

Ти знаеш що е възвишеност
Да се будиш по никое време
С пръст в пъпа пълен с кир не питай защо
Предутринната тишина неспирно съска
Като раковина истина
Истина ти казвам чувам
Прииждащата гмеж
От гласове която заглушава
Пробуждането на града