Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 7

by Владимир Сабоурин

 

Един шок, един неочакван пристъп от рода на наркотичното опиянение е в състояние да разкрие нови перспективи и то изведнъж, а не чрез развитие или обучение. Може да си представим и земетресение, събарящо стена. Интервенцията е при всяко положение насилствена, от друга страна обаче трябва да сме наясно, че иначе тази стена би ограничавала перспективата през целия живот, докато накрая смъртта, големият изравнител на разграниченията, не я накара да изчезне заедно с къщата.