Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 6

by Владимир Сабоурин

 

Сънищата на лотофагите виреят в ориента.