Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 5

by Владимир Сабоурин

 

Където са нужни основания, авторитети или дори властови средства за подсигуряване на реалността на явлението, то вече е изгубило мощта си, продължава да въздейства като сянка или ехо.